Philatel Philatel

Motovunski Žigovi

Povijest Motovuna doseže daleko u prošlost, ali za našu poštansku priču treba se usredotočiti na pojavu organizirane poštanske službe. Određivanje godine otvaranja poštanskog ureda prvi je i ujedno jedan od većih izazova za povijesničara poštarstva. Točnih podataka u većini slučajeva nema te se često moramo osloniti empirijski na pisma koja dokazuju postojanje poštanske službe. Kada je otvorena pošta u Motovunu, ne zna se sa sigurnošću. Za vrijeme Napoleonovih Ilirskih Provincija, Motovun se ne spominje u poštanskim dokumentima niti nam je poznata korespodencija ili poštanski žig iz tog razdoblja iz čega pretpostavljamo da se ta prigoda dogodila za Austrijske vlasti nešto kasnije. Ercegović spominje 1841. dok Rukavina ne navodi nikakav datum. Nije nam poznat izvor te informacije, no poštanski žigovi upućuju da je motovunska pošta djelovala barem desetljeće i pol prije tog datuma. Povijesničar poštarstva Cividini došao je sve do 1826. koju on, istina pod znakom upitnika, stavlja kao moguću godinu otvaranja pošte. E. Mueller u svom poznatom djelu "The Pre-stamp Postmarks of Austria" također spominje 1826. kao moguću za otvaranje pošte.

Prvi žig ovalnog je oblika sa ukrašenim nazivom na talijanskom jeziku "Montona"

Za ovaj ovalni žig treba reći da pripada periodu korištenja raznolikih žigova koji su se pojavili između 1820. i 1833. godine. Austrijska je naime poštanska služba ustanovila 1817. da tek vrlo mali postotak pošta koristi žigove te je od 1818. uvela obavezu poništavanja pošiljaka, ali samu izradu i oblik žigova prepustila je samim "postmajsterima". Žigovi iz ovog razdoblja nisu imali datumske oznake budući je sve do tada, uloga žiga bila označiti polaznu stanicu kako bi se spriječilo varanje u naplati poštarine koja je ovisila o udaljenosti na koju se pošiljka prenosila.

Jedno pismo koje smo slučajno pronašli u potrazi za više informacija o motovunskoj pošti, navelo nas je na sumnju da je Motovunska pošta otvorena ranije. Pismo je poslano iz Motovuna u Novigrad u Istri 1827. i ima do sada nepoznat jednolinijski žig "DI MONTONA", na žalost prilično nečitak.

Detalj pisma

Ovaj žig stvara sumnju da je motovunska pošta doista otvorena prije 1826. godine. Zašto? U prvome redu, Motovunska pošta bila je mala i obrađivala malu količinu pošiljaka. Usporedimo li neke druge pošte, možemo pretpostaviti da je broj pisama bio mali, tek nekoliko njih tjedno. Zašto bi motovunska pošta trebala dva žiga? Drugi argument za to jest što ovaj žig ima sasvim drugi karakter od onog poznatog, ovalnog. Prvi žigovi uvedeni u austrijskim poštanskim uredima od sredine 18. stoljeća bili su redom jednocrtni sa nazivom mjesta te često sa riječju "OD" kako bi se naglasilo da žig implicira odlaznu poštu. Tako žigovi njemačkog govornog područja nose ili riječ "Von" ili kraticu "V" (kao prvi žig na hrvatskom tlu "V. FIVME") odnoso "DI" ukoliko je pošta spadala pod talijansko govorno područje. Ova činjenica da dizajn ovog motovunskog žiga slijedi oblike ranijih žigova još više ulijeva sumnje da je ovaj srednjevjekovni gradić u srcu Istre poštu dobio prije 1826. godine.

Ostali žigovi Motovuna

Motovunska pošta dobila je još jedan žig u tzv. "predfilatelističkom" periodu: od 1833. austrijska poštanska uprava odlučila je promijeniti raznolike žigove u tipizirane. Ovi žigovi bili su dvoredni, sa nazivom pošte u gornjem redu i to pisanim slovima te oznakom datuma u donjem redu, pri čemu je uz brojčanu oznaku dana navedena i kratica mjeseca. Godina se nije navodila. Iz motovunskog žiga jasno se vidi da je talijanski jezik dominirao kao službeni jezik. U filatelističkome periodu motovunska pošta je mijenjala žigove nekoliko puta, prateći globalne promjene austrijske poštanske uprave. Pri tom valja reći da je cijelo vrijeme do raspada monarhije, naziv mjesta bio na talijanskom jeziku. Na svoj prvi dvojezični žig, Motovun će morati pričekati još pola stoljeća. Motovunska je pošta bila među manjima. Tako F. Jurišević prenosi podatke o godišnje otposlanim pismima u 1894., kada je poštanski promet već znatno porastao. Po tim podacima iz pošte Motovun otposlano je tek 2.100 pisama odnosno 6 dnevno. U isto vrijeme Pula je otposlala 110.300 pisama, 302 dnevno. Nakon raspada monarhije, Italija je okupirala Istru i uvela talijanske marke u opticaj. Prvih nekoliko godina u upotrebi su i dalje stari austrijski žigovi, a budući je naziv pošte bio talijanski, nije bilo potrebe za isklesivanjem netalijanskih imena, što je bila praksa u to vrijeme.

Žigovi Motovuna iz talijanskog razdoblja i prvi žig sa hrvatskim nazivom iz doba zone B

Prvi žig Motovuna za talijanske uprave bio je dvokružan žig "MONTONA" sa mostom veličine 28 mm. Kasnije se pojavljuje žig "MONTONA/POLA" što je u skladu sa podjelom poštanske uprave na provincije. Istarske pošte pripale su pulskoj provinciji, što je bilo naznačeno i na žigovima. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, talijanski žig "MONTONA/POLA" i dalje se koristi sve do početka 1946. kada Motovun dobiva konačno žig sa hrvatskim i talijanskim nazivom "MOTOVUN/MONTONA". U to vrijeme, Motovun je dio zone B Istre i slovenskog primorja koja je ukinuta 15. rujna 1947. godine. Tada Motovun pripada Jugoslaviji, dvojezični se žig koristi još nekoliko godina da bi se ubrzo zamijenio tipiziranim jugoslavenskim žigom na latinici gore i ćirilici dolje. Poštanska reforma koja je 1971. uvela poštanske brojeve također rezultira promjenom žiga koji od tada ima oznaku pošte "52273". U Republici Hrvatskoj, Motovun mijenja svoj broj u "52424".

U preko 180 godina postojanja motovunske pošte, ljubitelji poštanske povijesti registrirat će petnaestak različitih tipova žigova što predstavlja solidnu bazu za zbirku poštanske povijesti ovog istarskog mjestašca. Nadamo se da će ova kratka priča o motovunskim žigovima potaknuti i druge da sakupe i obrade te publiciraju poštansku povijest hrvatskih poštanskih ureda.

"Hrvatska filatelija"

web hosting powered by www.zubak.com