Filatelija Bokić

Stanley Gibbons

Catalogue Commonwealth & British Empire Stamps 1840. - 1952.

Engleski jezik | PDF | 402 stranice | 440 MB

Prvi dio | Drugi dio | Treći dio | Četvrti dio | Peti dio

 

 

 

 

 

KAKO "SKINUTI" KATALOG? Kliknite na "Download" nakon toga na opciju "Free", upišite slova za potvrdu u odgovarajući kvadratić te kliknite na gumb "Download".

NAPOMENA: Sve dadoteke se radi bržega download-a nalaze u WinRAR-u. Ako ga nemate možete ga skinuti na sljedećoj stranici: rarlab.com Sve dadoteke se radi boljeg pregleda nalaze u PDF formatu - Acrobat Reader. Ako ga nemate možete ga skinuti na sljedećoj stranici: adobe.com

web hosting powered by www.zubak.com